Girl with Drawing

Hoe werkt het?

Intake

In een eerste gesprek worden ouders en/of kinderen uitgenodigd om hun verhaal te doen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van het kind. Er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te vormen van de bezorgdheden. Na dit gesprek zal samen beslist worden wat de volgende stappen zullen zijn.

 

Psychodiagnostiek

Wanneer er bezorgdheden zijn rond het functioneren van je kind of als er vragen zijn over de ontwikkeling van je kind, vindt er een psychodiagnostisch onderzoek plaats. Hierbij worden bepaalde onderzoeksvragen opgesteld zoals: Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak van de moeilijkheden? Hoe kunnen we het kind het best ondersteunen? Na het onderzoek wordt een verslag opgesteld waarna eventueel een behandelingsplan opgestart wordt.


Onderzoek omvat:

  • Intelligentie (WPPSI-III en WISC-V)

  • Sociaal-emotioneel functioneren (beleving)

  • Functieonderzoek (AD(H)D, Autismespectrum)

 

Behandeling

Wanneer de problematiek en de hulpvraag reeds duidelijk zijn, kan er meteen gestart worden met een behandeling. Sessies vinden individueel plaats met het kind of de jongere. Daarnaast vinden ook regelmatig oudergesprekken plaats. Deze gesprekken helpen ouders meer inzicht krijgen in het functioneren van hun kind. Zo kunnen zij hun aanpak afstemmen op de noden van het kind. De behandeling heeft bovendien meer effect wanneer je als ouder actief betrokken bent.

Behandelingen zijn er voor o.a.:

Emotionele- en gedragsproblemen, angsten, aandachts- en concentratiemoeilijkheden, boosheid, faalangst, onzekerheid, autismespectrum, slaapproblemen, psychosomatische klachten, enz.

Child at Psychologist
Autism Therapy
Drawing Face