Voor wie?

Kinderen (4-12 jaar)

Er zijn verschillende redenen om naar de kinderpsycholoog te gaan. Misschien word je gepest, heb je het moeilijk om je te concentreren, ben je bang, kan je niet goed slapen, heb je ruzie met je ouders of andere kinderen, is er iemand overleden en heb je daar veel verdriet van of je ouders zijn gescheiden en voel je je daar erg rot door.

Een kinderpsycholoog kan je helpen zodat jij je weer beter gaat voelen. De psycholoog praat dan met jou en met je ouders en geeft tips hoe je er iets aan kan doen. Soms moet je ook wat testen of opdrachten maken om te kijken waar je goed in bent en waar je wat minder goed in bent.

Boy in Doorway
 
Urban Skater

Jongeren (12-18 jaar)

Naar een psycholoog kun je gaan om verschillende redenen. Misschien voel je je niet goed in je vel. Misschien heb je problemen met je ouders. Of heb je moeite met leren of vaak ruzie met leeftijdsgenoten. Het helpt om er met iemand over te praten. Je krijgt op die manier meer inzicht en kunt je weer een stuk beter voelen. 

Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je over alles kunt praten wat je dwars zit. Dat kan vaak al voor veel opluchting zorgen. De psycholoog mag hierover met niemand anders praten. Mochten er dingen spelen die gevaarlijk zijn voor jou of een ander, dan zal ik, als psycholoog, met jou overleggen wie we hierover kunnen inlichten. Bijvoorbeeld je huisarts of je ouders. Een psycholoog zal nooit iets over jou vertellen zonder jou erbij te betrekken.

 

Jongvolwassenen (18-23 jaar)

Wellicht voel jij je slecht of angstig. Misschien ben je onzeker over de toekomst, of voel je gewoon dat je met jezelf of anderen in de knoop zit. Waar je ook mee zit, ik ben hier om ondersteuning te bieden. Therapie is een proces van groei en zelfontdekking. In de sessies gaan we samen op zoek naar gedragstransformatie door een positieve kijk te stimuleren. We werken aan nieuwe inzichten en reacties. Ik heb de tools en professionele ervaring om je weer op het goede spoor te krijgen.

Group Portrait of Friends
 
Family Portrait 5

Ouders

Als ouder heb je altijd het beste voor met je kinderen. Toch kan het gebeuren dat je vastloopt. Bijvoorbeeld als je merkt dat je kind niet meer naar je luistert, als je kind erg somber, angstig of onzeker is en je niet weet hoe daarmee om te gaan. Samen gaan we op zoek naar nieuwe inzichten zodat jij je kind beter kan begrijpen. Ook wordt er psycho-educatie aangeboden als je behoefte hebt aan voorlichting over ontwikkelingsproblemen bij je kind, zoals autisme of AD(H)D.